Kościelna działalność sądowa, będąca wyrazem służby prawdzie w sprawiedliwości, ma charakter głęboko duszpasterski, ponieważ jej celem jest dobro wiernych i budowanie wspólnoty chrześcijańskiej. Działalność ta stanowi szczególny aspekt władzy rządzenia, mającej na celu duchową troskę o lud Boży, a zatem jest w pełni włączona w drogę i misję Kościoła”
(Papież Franciszek do Roty Rzymskiej – 2014)

Sąd Diecezjalny
ul. Piłsudskiego 6, 
33-100 Tarnów, 
Centrala telefoniczna: 14-632-05-80;
Kancelaria Sądu: 14 632-05-83, 
14 632-05-84 
e-mail: sad_diec@diecezja.tarnow.pl

 

Od 15 listopada 2017 r. siedziba Sądu Diecezjalnego mieści sie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (wejście od I LO)