Koszty sądowe

Koszty sądowe można opłacić na sposób tradycyjny (osobiście w kancelarii Sądu lub przekazem pocztowym) albo też w formie przelewu bankowego.

Dane do przelewu:
Kuria Diecezjalna w Tarnowie – Sąd Diecezjalny w Tarnowie
BGZ 03 1600 1462 1839 5260 8000 0001

W sprawie aktualnie obowiązujących zasad opłacania kosztów sądowych oraz ich wysokości należy kontaktować się z Kancelarią Sądu.