Kościelna działalność sądowa, będąca wyrazem służby prawdzie w sprawiedliwości, ma charakter głęboko duszpasterski, ponieważ jej celem jest dobro wiernych i budowanie wspólnoty chrześcijańskiej. Działalność ta stanowi szczególny aspekt władzy rządzenia, mającej na celu duchową troskę o lud Boży, a zatem jest w pełni włączona w drogę i misję Kościoła”
(Papież Franciszek do Roty Rzymskiej – 2014)

Sąd Diecezjalny
ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, 
Centrala telefoniczna: 14-632-05-80;
Kancelaria Sądu: 14 632-05-83, 14 632-05-84 
e-mail: sad_diec@diecezja.tarnow.pl

 

SĄD NIE PROWADZI KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
WSZELKIE PISMA PROCESOWE I DOKUMENTY NALEŻY PRZESYŁAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ (najlepiej w formie listu poleconego).


Ze względu na konieczność zachowania zasad sanitarnych prosimy, aby osoby przychodzące do Sądu były zaopatrzone w maseczkę. Nadto - do odwołania - należy stawiać się bez osób towarzyszących oraz punktualnie. Dziękujemy.