INFORMACJA SĄDU DIECEZJLANEGO W TARNOWIE

 

Sąd Diecezjalny w Tarnowie jest pierwszą instancją sądową dla wszystkich spraw małżeńskich, spornych i karnych, które do niego wpływają z terenu diecezji tarnowskiej zgodnie z przepisami prawa. Dla spraw rozpatrywanych w pierwszej instancji trybunałem apelacyjnym drugiej instancji jest Sąd Metropolitalny w Krakowie.


SĄD NIE PROWADZI KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
WSZELKIE PISMA PROCESOWE I DOKUMENTY NALEŻY PRZESYŁAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ (najlepiej w formie listu poleconego).