Kościelna działalność sądowa, będąca wyrazem służby prawdzie w sprawiedliwości, ma charakter głęboko duszpasterski, ponieważ jej celem jest dobro wiernych i budowanie wspólnoty chrześcijańskiej. Działalność ta stanowi szczególny aspekt władzy rządzenia, mającej na celu duchową troskę o lud Boży, a zatem jest w pełni włączona w drogę i misję Kościoła”
(Papież Franciszek do Roty Rzymskiej – 2014)

Sąd Diecezjalny
ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, 
Centrala telefoniczna: 14-632-05-80;
Kancelaria Sądu: 14 632-05-83, 14 632-05-84 
e-mail: sad_diec@diecezja.tarnow.pl

 

SĄD NIE PROWADZI KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
WSZELKIE PISMA PROCESOWE I DOKUMENTY NALEŻY PRZESYŁAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ (najlepiej w formie listu poleconego).


Ze względu na konieczność zachowania zasad sanitarnych prosimy, aby osoby przychodzące do Sądu były zaopatrzone w maseczkę. Nadto - do odwołania - należy stawiać się bez osób towarzyszących oraz punktualnie. Dziękujemy. 

Informacja o korzystaniu z usług prawnych

Przypominamy, że porady prawne dla osób, które zamierzają rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, lub już go rozpoczęły, udzielane są przez pracowników naszego Sądu całkowicie BEZPŁATNE (więcej na ten temat w zakładce  Pomoc prawna).

 

Jednocześnie zalecamy zachowanie należytej ostrożności i roztropności przy korzystaniu z usług kancelarii prawnych, które oferują swoje świadczenia na stronach internetowych. Nierzadko zdarza się, że osoby te nie mają prawa do występowania w Sądach kościelnych w charakterze adwokata. Bywa również, iż nie posiadają wystarczającej wiedzy i poświadczonych kompetencji z zakresu prawa kanonicznego. Co więcej, często żądają bardzo wysokich opłat, które przewyższają kilkukrotnie koszt całego procesu sądowego. Sąd Diecezjalny w Tarnowie nie bierze odpowiedzialności za tego typu instytucje i stosowane przez nie praktyki.

 


Sposób opłaty kosztów procesowych

Koszty sądowe można opłacić na sposób tradycyjny (osobiście w kancelarii Sądu lub przekazem pocztowym) albo też w formie przelewu bankowego.

Dane do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Tarnowie – Sąd Diecezjalny w Tarnowie
BGZ 03 1600 1462 1839 5260 8000 0001