Kościelna działalność sądowa, będąca wyrazem służby prawdzie w sprawiedliwości, ma charakter głęboko duszpasterski, ponieważ jej celem jest dobro wiernych i budowanie wspólnoty chrześcijańskiej. Działalność ta stanowi szczególny aspekt władzy rządzenia, mającej na celu duchową troskę o lud Boży, a zatem jest w pełni włączona w drogę i misję Kościoła” (Papież Franciszek do Roty Rzymskiej – 2014)

Sad Diecezjalny
ul. Legionów 30, 
33-100 Tarnów, 
tel. 14-63-17-310; fax 14-63-17-319, 
e-mail: sad_diec@diecezja.tarnow.pl